מחר שיאיר

הוא הלך אליי קרב

שיהיה לך מחר

חייך הוא אלייך

כשנפל על חרבו

מלאכים מעליו

הרימוהו אל על

אל שחק מאיר

לא נגמר בו השיר


לימין דוד הושיבוהו בהוד

סיעה של יונים חגה מעל

אל תבכי נערה אל תרכיני ראשך

יהיה לך מחר

נפגש על ההר


עמדו בחורים

כארזי הלבנון

לא ינום ישראל

לא יישן יעקב

יהיה יום אתמול

למחר שיאיר

ותקום הארץ

ונשיר לה שיר


גיבוריה שבים

אל יירך לבבכם

משמיים שומרים.

גיבוריה נחים.