חיפוש

"תשקע חמה וליל צעיר יצליח

לבנות גשרים על אלף חלומות.

כוכב זעיר יזהיר על פני רקיע

ואת תדעי למי לך להודות."