top of page
רבקה זהר אלבום חדש - הופעות רבקה זהר
רקע אלבום חדש.jpg

רבקה זהר - "לשמוע את הלב"

אלבום חדש

"אלבום חדש.

מלאכה שנעשתה בתקופת "הקורונה".

פרי מבורך שמביא לידי ביטוי את חייה של הזמרת על כל התנסויותיה.

תיאור נתיב חיים של סופות ורעמים, סמטאות חשוכות, שברים, כמיהות, נפילות וקימות...

מבחנים שהיא תעבור, שיעמידו אותה בניסיון ובסופו של דבר, היא מה שהיא.

ללא קוד שמעוות ונוהג שמפריע.

​אני פוגשת באודי תורג'מן בסוף 2019.

ושרים שיר אחד. "כפי כוחי".

לכאורה מפגש לשיר אחד.

ומיד כמו קרן אור ביום של ערפל, מתפתחת זיקה שכובשת כל חלקה ונים בנפשי ומביאה אותי ליכולות, שלא ידעתי שהן קיימות.

ומגיע השיר "לשמוע את הלב" ואחריו "סופות" ואחריו "קסם"...

ובכל שיר חלק מחיי מסופר ומובע.

וזה מפתיע אותי וזה מפתיע את אודי.

לא ציפיתי ליצור מחדש.

אני זוכרת שהתפללתי: "אלהים אני רוצה לעשות מוסיקה חדשה לא רק למחזר..."

וזה בא. כמו סכר שנפרץ.

שיר אחרי שיר, פרי כנותם של המשוררים כמו משה קלוגהפט, אלי אליהו, יחזקאל רחמים,  שחר הדר, ברק פלדמן, דודו טסה. ובידו האמונה, המוכשרת כל כך, של אודי תורג'מן, פורצים השירים, פרק אחר פרק ובכללותם מהווים סיפור מופלא, מרומם, של נפש האדם.

מחובתו של אמן להגיש נחמה לשומעיו.

מקווים, כל היוצרים, שבאלבום הזה - נחמה.   

הכל טוב תמיד :)

bottom of page