top of page

30/8/2014

30.8.2014

שבת - 7:00 בבוקר.

הלך לעולמו הסופר והוגה הדעות שלמה קאלו.


שאין כמוהו להורות דרך. ואם אינך מרפה תיגע באושר שלא האמנת שהוא קיים.

מילותיו האחרונות :

"הכל מצויין למי שאינו משועבד"

נאמן לעצמו עד נשימתו האחרונה, מסר עצמו לאביו שבשמיים.


השדות והחורש

זהרו בשמש

מברכים אותך לשלום

על צמרת הברוש

שר הזמיר לילה טוב

לך אל תירא

אל אביך אתה בא.


בשדה צהלה אנפה

פרח זעיר הזיל דמעה

אל תיראו אחיי

חיו עד בלי די

את האור שממנו נבע

Comments


bottom of page