top of page

12/1/2012

יושבת בביתי. עסוקה בקריאה. צליל של חיתוך ירקות עולה מן המטבח. מגיע לאזני. והצליל משובח. משתבצת בהכרתי המלה - יושר. האשה שחותכת ירקות במטבח עושה עבודתה - יושר. ונעים הצליל וההרגשה - עשייה שיש בה כנות. ואומר לה. ופניה מצאו תואמן וחיוך נדיב מרחיב לחייה.

Comments


bottom of page