top of page

18/3/2012

בוקר. מוקדם. ארבע בבוקר.

נשענת על מעקה המרפסת. שמיים כהים. צחים. מתחילה את עבודות הבית. שמחה. כורעת אל המרצפות, נהנית לשטוף אותן.

שחר מפציע. חדש תמיד. מבורך, מבטיח טוב.


וורודים השמיים במזרח. שלווים. רכונה אל המעקה. מבט לשמיים. עפאיי העצים, עירומיי עלים, מסתעפים כמו מנגינה.

משתהה על עמדי, רוויית שלום ושקט שלא יופרע. נושאת עיניים לשמיים.


אתה חופשי.

Comments


bottom of page